Forsker krever tøffere tiltak mot lakselus

Marinbiolog Steinar Kålås mener miljøkravene til oppdrettsnæringen fortsatt ikke er strenge nok.