Sesongarbeidarane skal sikrast betre kår i år

Utanlandske sesong-arbeidarar har krav på arbeid etter norske reglar. No har ulike etatar sett seg saman for å sikra løn og vilkår til dei 1500 som er venta til Rogaland i år.