Jus på livstid

I 1990 kom Carl-Christian Hoff til Bergen for å studere. At hanfortsatt er student på Nygårdshøyden, betyr ikke at han har tungtfor det.