Kan bomme med 30 oljemilliarder

Regjeringens anslag for oljeprisen neste år ligger langt overanalytikernes og markedets pris. 30 milliarder oljekroner i mankokan bli resultatet.