Lærerlaget fornøyd med Aps budsjettforslag

Norsk Lærerlag mener regjeringen har levert et greit budsjettforslag. Lærerlaget er fornøyd med satsingen på barnehager.