Omsetningssvikt for P4

P4-konsernet varsler nedgang i selskapets vekst på grunn av svakere annonsesalg. P4 Radio ligger an til en omsetning per tredje kvartal på 184 millioner kroner, mot 201 millioner i fjor.