Gassen skal flyta frå Karmøy

Ny fabrikk til 70 mill. kroner skal gjera naturgassen flytande og veleigna til transport med tankbil, mellom anna til Nord-Jæren.