Regner med rentekutt

— Norges Bank vil trolig signalisere rentekutt på neste møte, siersjeføkonom i Sparebanken Møre, Inge Furre.