- Lyses prosjekt er nyttig

Olje— og energidepartementet vil ikke lage problemer for Lyse, mens SFT har svaret klart om tre måneder.