Økt arbeidsledighet - 70.100 uten jobb

Aetat registrerer økt arbeidsledighet, og melder at 70.100 personer er helt uten arbeid ved utgangen av april. Dette er vel 3.000 flere enn i februar, og 10.900 eller 18 prosent flere enn for ett år siden.