«Klasseskille i Byen»

Olav Magnus (58) og Kjell Egil Johnsen (55) eier og driver Oste-Johnsen. De er annen generasjons kjøpmenn i Nygaten i Stavanger.