Bøndene sakker akterut

Bøndene vil etter det Aftenbladet erfarer kreve inntektsøkninger på godt over en milliard kroner i årets jordbruksoppgjør.