Gasskontrakter kan bli omstøtt

EU-kommisjonens kamp mot gassmonopolet kan føre til at inngåttesalgskontrakter for milliardbeløp må forandres.