Sparte 300 millioner i skatt på å flytte fra Norge

Skipsreder Andreas Ove Ugland (46) har spart ufattelige 300 millioner kroner i skatt på å ha bodd i utlandet de siste 20 årene.