Fiskeriministeren irritert på SAS

– Den bebudede SAS-boikotten av norsk hvaleksport har ingen praktisk betydning, men som symbolhandling er den en støtte til bakvaskelseskampanjen mot Norge.