Amerikansk rente ned 0,5 prosentpoeng

Den amerikanske sentralbanken setter ned renten med 0,5 prosentpoeng.