Spår stort industriforbund i fremtiden

Stadige fusjoner og restruktureringer i næringslivet vil kunne presse fram et stort industriforbund, mener arbeidslivsforskere.Fire dager før Fellesforbundet åpner sitt landsmøte, får forbundsleder Kjell Bjørndalen støtte for sin kongstanke om å danne et stort industriarbeiderforbund.