- Trist at etikk ble min bane

Konsernsjef Olav Fjell sier det er trist at han må forlate selskapet grunnet en sak om etikk.