- Offentlig ansatte bør betale mer i pensjon

Per A. Thorbjørnsen tenker høyt om hvordan kommunene skal få rådtil å betale pensjonsregningene i framtiden — De ansatte kan betalemer, foreslår venstrelederen.