• Jan Inge Haga

Ber kommunene bla opp for regionen

Skal Stavanger-regionen være best i landet på næringsutvikling, trengs mer penger. 14 kommuner må øke bidragene fra 0 eller 20 kroner til 40 kroner per innbygger.