- Staten vil ikke tåle at oljehovedstaden utarmes

StatoilHydro kan umulig gå på tvers av statens vilje om at Stavanger skal være det reelle hovedkontoret, sier Odd Roger Enoksen.