Næringssjef vil ha gamlinger på gangen

Næringssjefen i Dalane ønsker at den nye næringsplanen skal lages av folk under 35 år.