- Fusjonen bra for bønder og kunder

Kostnadskutt i Gilde Prior skal komme forbrukerne til gode, i tillegg til at bøndene skal ha ut best mulig pris for kjøtt og egg. Gildes toppsjef Axel Krogvig mener det går godt ihop.