• Rentene har endret seg raskt i år. Sentralbanksjef Svein Gjedrem styrer dem. Siv Dolmen

Rentene gikk fra 8 til 5 prosent på to måneder

Rentene er på vei ned. Bra for de med lån, verre for innskuddskundene.