Slik skal flere lokkes til Gjesdal

GJESDAL: For å lokke flere innbyggere til kommunen investerer Gjesdal kommune til sammen 120 millioner kroner i ny tunnel til Solås, flere skoleplasser og tilrettelegging av et nytt boligfelt i Kodlidalen.

Rådmann Knut Underbakke, til venstre, og økonomisjef Bjarte Madland vil legge til rette for boligutbygging i Kodlidalen ved det nye idrettsanlegget på Solås.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fem år gammel

For første gang på mer enn 10 år opplever Gjesdal kommune at det er flere innbyggere som flytter ut enn inn til kommunen. Det er en helt ny problemstilling som får alarmklokkene til å ringe litt på kontorene rådmann Knut Underbakke og økonomisjef Bjarte Madland.

Derfor vil Gjesdal investere for å få flere til å bosette seg i kommunen. Mandag kveld la rådmannen fram sitt forslag til budsjett for politikerne. De neste fire årene har kommunen mål om å selge tomter for 70 millioner kroner. Noe er næringstomter på Skurve, resten er boligtomter i Ålgård sentrum og i Kodlidalen like ved det nye idrettsanlegget på Solås.

– Det blir krevende å klare det. Vi har store forventninger til salg, men vi må ha kjøpere. Derfor er vi opptatt av å gjøre Gjesdal til en attraktiv kommune, sier rådmannen.

Les også

Vennegruppe vil overta 100 år gammel kirke

Les også

Historisk rådyrjakt i Gjesdal

Tunnel til 30 millioner

For å legge til rette for flere nye eneboliger og rekkehus vil kommunen investere 30 millioner kroner i en 200 meter lang tunnel fra området ved Coop Extra ved E39 til idrettsanlegget på Solås. Arbeidet skal etter planen starte neste år. I første omgang skal tunnelen fungere som anleggsvei for utbygging av første etappe av boligfeltet i Kodlidalen. På lengre sikt skal tunnelen bli omgjort til vanlig kjørevei.

– Mange har nok trodd at tunnelen aldri kom selv om den har vært inne i budsjettet før, så det tror jeg blir positivt mottatt, sier rådmannen.

Kommunen vil også investere 25 millioner kroner i infrastruktur for boligutbyggingen i Kodlidalen og 65 millioner kroner for å få plass til en ekstra klasse på hvert trinn ved Solås skole fra høsten 2020. Første trinn i Kodlidalen består av rundt 50 boliger. Totalt kan det bli 250 boliger i området når alt er utbygd.

– Boligfeltet i Kodlidalen ligger mot sørvest og har gode solforhold med få hundre meter til både barnehage, skole og idrettsanlegg, reklamerer rådmannen. Han har også satt av 25 millioner til rehabilitering av Ålgård svømmehall i 2019.

Flere pensjonister

Hadde det ikke vært for et solid fødselsoverskudd, ville innbyggertallet i Gjesdal faktisk gått ned etter mange år med 250–300 nye innbyggere i året. Fra 1. juli i fjor til 1. juli i år ble det bare 9 flere innbyggere i Gjesdal.

Samtidig blir det flere elever i skolealder og flere pensjonister i kommunen. Det betyr at utgiftsbehovet øker mer enn snittet i landet, mens inntektene øker mindre enn snittet, og kommunen går fra å være «billigere» enn snittet å drive til å bli en «dyr» kommune å drive.

Fra 2014 til 2017 har kommunen tapt 35 millioner kroner i skatteinntekter. Kommunen får 22 millioner kroner i kompensasjon, men ender med et redusert handlingsrom på 13 millioner kroner. Det positive er at gjeldsgraden går ned fra 78 prosent til 70 prosent av driftsinntektene de neste fire årene. Men kommunen klarer ikke målet om netto driftsresultat på 2 prosent og legger opp til et resultat på mellom 1 og 1,56 prosent de fire neste årene.

Færre barnehager

Flere barn i skolealder gjør også at kommunen får ledig kapasitet på barnehage. Derfor foreslår rådmannen å legge ned Solås barnehage fra høsten 2018 og Dirdal barnehage fra høsten 2019. Solås barnehage ligger i et boligfelt, og rådmannen foreslår å selge tomten til boligformål.

Rådmannen har ikke lagt opp til økt eiendomsskatt neste år, men det kan bli en aktuell problemstilling de neste fire årene. I dag har Gjesdal en skattesats på 2 promille. Det blir i snitt 2500 kroner per bolig. Dersom kommunen øker satsen til 3 promille, vil det gi kommune 5 millioner kroner ekstra og en snittpris på 3700 kroner per bolig. Det kan gjøre at kommunen når målet om 2 prosent netto driftsresultat i 2021.

Publisert: