• cci-Aft-20061103-1-A-10-153-1 Marit Hæreid

Risa fyller ordrebøkene

Til nå i år har Risa AS hentet anleggskontrakter i Sør-Rogaland for 185 millioner kroner.