• Acta Asset Management blir avviklet etter å ha fått kritikk fra Finanstilsynet.

Acta-selskap legges ned

Finanshuset Acta har besluttet å avvikle datterselskapet Acta Asset Management etter kritikk fra Finanstilsynet.