• Systemutvikler Claudio Bartoli synes turer i friluft, eller på kafé gjør det lettere å snakke fritt til sjefen, Maja Megaård.FOTO: Signe Dons

Ny sjef for gamle venner

— Jeg syntes det var vanskeligst å kalle folk jeg kjente inn til samtaler på møterommet og spørre: ”Hei… kremt….kan ikke du…eh… fortelle meg litt om hva du er god på?