• Halvparten av norske ledere mener terskelen for å få trygd er for lav, viser en ny undersøkelse. Str�mdahl Monica/Aftenposten

Norske ledere mener det er for lett å få trygd

Halvparten av norske ledere mener terskelen for å få trygd er for lav, viser en ny undersøkelse.