– Oppdrettsregler i strid med EØS-avtalen

EFTAs overvåkingsorgan ESA gir sjømatselskapet Marine Harvest medhold i at det såkalte laksetaket for fiskeoppdrett er i strid med EØS-reglene om fri etablering.