• Boligprisene flater ut. Prisveksten fra februar 2011 til februar 2012 var den laveste på seks år. John Sandøy, Scanpix

Boligprisene flater ut

Boligprisene økte bare med et halvt prosentpoeng i februar.