– Ingen krise å bytte lærested

Hva gjør du som lærling når arbeidsforholdet ikke fungerer?