– Krenkelsene Shell påførte Kjørsvik, gjorde ham psykisk syk

Han ble psykisk syk av jobben som hovedverneombud på Shells gassanlegg Nyhamna, slår en fersk dom fast. Men Runar Kjørsvik taper likevel saken.

Runar Kjørsvik tapte saken mot Shell, men fikk støtte av retten på at jobben gjorde ham syk.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over tre år gammel

Han har slitt med psykiske ettervirkninger etter årene som hovedverneombud på gassanlegget Nyhamna utenfor Molde. For Runar Kjørsvik har det vært noen tøffe år etter at han mistet jobben i Shell i 2015.

Han inngikk opprinnelig et forlik i kampen om å få komme tilbake, fikk 2,25 millioner kroner og inngikk en taushetserklæring. Kjørsvik mener likevel at Shell har et ytterligere erstatningsansvar for skaden han ble påført av jobben og vervet på gassanlegget.

Shell har avvist dette. I etterkant av dommen avviser de også sammenhengen mellom Kjørsviks sykdom og opplevelsene på Nyhamna.

«Vi er uenige i rettens betraktninger om årsaken til Kjørsviks sykdom, men det var ikke det saken handlet om og derfor heller ikke noe vi la opp til å diskutere i tingretten.», skriver kommunikasjonssjef Kitty Eide i en e-post.

LES MER:

DE PRØVDE Å RYDDE OPP I SHELL. SELV ENDTE DE PÅ PSYKIATRIDSK MED KAOS I HODET

Bjørn Tore Røshol, til venstre, tok over som hovedverneombud etter Runar Kjørsvik. Begge to måtte ha psykiatrisk behandling etterpå. Her treffes de tilfeldig på venterommet på distriktspsykiatrisk senter i Molde. Aftenbladet traff dem våren 2019.

Oppsigelsen

Han ble hovedverneombud på Nyhamna i 2013. Anlegget ble bygget for å ta imot gassen fra Ormen Lange-feltet. I 2014 ble det satt i gang et omfattende omorganiseringsprosjekt, noe som snart skulle bli omstridt. Kjørsvik varslet at vernetjenesten trakk seg fra arbeidet på grunn av ledelsens syn på involvering av tillitsvalgte og ansatte.

Kjørsvik hevdet også at vernetjenesten ble trakassert og forsøkt kneblet. Utover 2014 utviklet saken seg og ledelsen på Shell-anlegget bestemte seg for å få ekstern hjelp.

En såkalt faktaundersøkelse ble gjennomført av blant annet advokat Harald Pedersen. Den avdekket et svært høyt konfliktnivå mellom Kjørsvik og ledelsen, at ledelsen ikke hadde opptrådt trakasserende – og at arbeidsgiver var plikt å gjøre noe med situasjonen. Og hvis berørte parter motsatte seg det Shell iverksatte, kunne dette være grunnlag for oppsigelse.

Så begynte oppsigelsesprosessen mot Kjørsvik og han ble sagt opp 29. mai 2015. I arbeidsrettssaken som fulgte, ble advokat Harald Pedersen – som hadde gjennomført faktaundersøkelsen som ga grønt lys for oppsigelsen – prosessfullmektig for Shell.

Men det ble altså ikke noe av rettssaken. Shell og Kjørsvik inngikk forlik før saken kom opp i Stavanger tingrett.

På Nyhamna på øya Gossa utenfor Molde blir gassen behandlet før den går videre til England i rørledningen Langeled.

Innlagt på psykiatrisk

Etter at Runar Kjørsvik mistet jobben i Shell, var han innlagt til behandling ved psykiatrisk avdeling ved Molde sykehus. Han har fått diagnosen posttraumatisk stresslidelse på grunn av det han opplevde som hovedverneombud på Nyhamna.

I den nye rettssaken skulle Romsdal tingrett avgjøre om Kjørsvik kunne fremme nye erstatningskrav mot Shell. Her konkluderer retten med at den opprinnelige forliksavtalen i utgangspunktet ikke åpner for dette. Dermed blir spørsmålet om selve avtalen kan settes til side fordi konsekvensene er blitt mer alvorlig enn Kjørsvik så for seg da han inngikk avtalen.

Les også

Shell kastet hovedverneombud ut fra ledermøter

Runar Kjørsvik kan se gassanlegget fra hjemmet.

Ikke urimelig erstatning

Retten er ikke i tvil om at krenkelsene Shell påførte Kjørsvik i rollen som hovedverneombud gjorde at han utviklet posttraumatisk stresslidelse. Dommeren tror på Kjørsviks versjon av saken – og viser blant annet til spesialisterklæringer og andre medisinske erklæringer fra fagpersoner, andre vitner som har fortalt om lignende erfaringer og konsekvenser av vervet – og Shells bruk av faktaundersøkelse, der oppdragsgiveren blir frikjent og Kjørsvik gjort til syndebukk.

Shell har ikke klart å bevise en annen konklusjon for Kjørsviks psykiske lidelse, mener dommeren. Hovedverneombudet ble vurdert som en risikofaktor og han måtte bort.

Likevel vinner ikke Runar Kjørsvik fram i denne saken. Dommeren påpeker at selv om Kjørsvik mener han ble utsatt for et press om å inngå forlik i 2015, er ikke forskjellen på erstatningsbeløpet han fikk da og det han krever nå, urimelig stort. Kjørsviks krav i denne saken var for inntektstap og oppreisning etter rettens skjønn. Som Shell også påpeker, var Kjørsvik representert ved advokat og ansatt i fagforeningen Shell.

Forliksavtalen er derfor ikke urimelig, mener retten. Shell vinner derfor saken fullt ut. Men selv om selskapet dermed har rett til å få sakskostnadene dekket av Kjørsvik, mener dommeren at han skal fritas for dette.

Dommen fra Romsdal tingrett kan ankes og er dermed ennå ikke rettskraftig.

«Dette er en sak som alle burdehhatt anledning til å legge bak seg, og vi mener dommen reflekterer Shells syn på dette. (…) V ønsker å konsentrere oss om videre sikker og god drift av Nyhamna og å ivareta våre ansatte best mulig. Vi opplever vi har fagforeninger og vernetjeneste på Nyhamna med oss på dette og at samarbeidet er godt.», skriver kommunikasjonssjef Eide i Shell.

Publisert: