«Fagforeningen ville ikke hjelpe»

Da Marianne Jonassen ba fagforeningen sin omhjelp, møtte hun en mur av taushet. Da hun forsøkte å kreve sinrett, ble hun utmeldt.