Kan ikke påvirkes?

Oljestatsråd Odd Roger Enoksen (Sp) har sagt ja til at internasjonal avdeling skal ledes fra Oslo. Likevel mener rød-grønne lokalpolitikere at de har innflytelse i egen regjering.