Ole Bang anker dommen

Straffeutmålingen i Norges største hvitvaskingssak blir anket. Stavangermannen Ole Bang ble i går dømt til seks års fengsel og inndragning av 23,3 millioner kroner.