• Thomas Førde

Nærmare gass-avtale

Gigantar som E. on Ruhrgas vurderer å bli med på eigarsida i det planlagde gassrøyret frå Kårstø til Grenland, Sverige og Danmark. Men det finst fleire skjer i sjøen.