• Stavanger Havnesilo er landets største kornsilo og var helt sentral da Norge hadde et nasjonalt beredskapslager av korn. Anlegget har i dag en reservekapasitet på 50.000 tonn. Anders Minge

Usikkert om Norge kan kjøpe seg ut av en kornkrise

Beredskapslagring av såkorn gjeninnføres, men landbruks— og matminister Lars Peder Brekk har ingen hast med tilsvarende ordninger for mat- og fôrkorn.