Kan ofre meieri for penger

Lokale styremedlemmer i Tine Meieriet Sør er villig til å legge ned meierier dersom det gir høyere melkepris.