Høgskolen skal markedsføres bedre

Høgskolen i Stavanger (HiS) skal bli mer offensiv i markedsføringen av studietilbudene. Skjerpet konkurranse mellom utdanningsinstitusjonene er årsaken.