Terje Vareberg ønsker gjenvalg i Statkraft

— Jeg regner med at omdannelsen til aksjeselskap gjør slutt på deneiermessige uklarheten Statkraft har levd med de siste årene, sierstyreleder Terje Vareberg.