- Bøndene må få forvaltertilskudd

— Det haster å få innført et system som knytter en større del av statens overføringer til bøndene til pleie av utmark, kulturlandskap og andre fellesskapsgoder.