Boligprisene faller

Boligprisene i Rogaland sank mindre enn landsgjennomsnittet i juli.