Optimisme, men investeringene ned

Optimismen i Rogalands næringsliv har ikke vært større siden jubelåret 1998. Likevel er NHO betenkt. Investeringene går ned hele 27 prosent.