Skattetabbe rammer tusener

Eierne av grunnfondsbevis og aksjonærer i Aker og DnB Nor risikerer for høy skatt etter at det er gjort feil i Skattedirektoratet. Det er også oppdaget feil hos flere tusen fonds andelseiere i Skagen Fondene.