• Regnskapet for Helse Stavanger viser hittil i år blodrøde tall, men vil antagelig reddes inn på grunn av eiendomssalg og at noen medisiner blir bedre finansiert fra staten. Jon Ingemundsen

Sykehuset går med underskudd til tross for tøffe innsparingskrav i alle avdelinger

Helse Stavanger klarer ikke å sette av ei krone til bygging av nytt sykehus i år.