• I 2008 var Steinerskolen på Mariero er best på lesing. Fredrik Refvem

Ingen nasjonal prøve i engelsk

Noen 5. klassinger blir nok glade for å høre at tekniske problemer gjør at de slipper den nasjonale prøven i engelsk.