• EUROZONE__SCC-AIPu_1552475a.jpg Paul Hanna, Reuters

Eurolandene kjemper mot klokka

Eurolandenes finansministre vil forsøke å enes om nye tiltak for å redde fellesvalutaen når de møtes tirsdag. Men det er usikkert om redningen kommer tidsnok.