Renta hevet i Sverige

Riksbanken i Sverige hevet onsdag styringsrenta med 0,25 prosentpoeng til 1,25 prosent.