• Fastrenten på studielån settes ytterligere ned. Scanpix

Fastrenten ned på studielån

Fastrenten på studielån settes ytterligere ned.